E Martë, 14 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje