E Mërkurë, 01 Dhjetor 2010
Nuk u gjet ndonjë ngjarje