E Mërkurë, 25 Shkurt 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje