E Mërkurë, 11 Shkurt 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje