E Mërkurë, 19 Qershor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje