E Mërkurë, 27 Korrik 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje