Министерството за локална самоуправа од Република Северна Македонија и министерството за Европа и надворешни работи од Република Албанија, оперативни структури на ИПА програма за прекугранична соработка Република Северна Македонија - Република Албанија 2014-2020 во рамките на оваа програма објавуваат јавен оглас за кандидати за слободни работни места:

 

ИТ експерт / и за проценка на економичноста и ефективноста на трошоците на 4-те подготвени онлајн платформи финансирани во рамките на на програмата ИПА CBC Република Северна Македонија - Република Албанија 2014-2020 година