mk_bg.JPG

Министерството за локална самоуправа на Република Македонија во соработка со Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, ро рамки на имплементацијата на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка (2014TC16I5CB006) објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

ЗА

Учество на тендер “Обезбедување консултански услуги -изготвување на Прирачник за прво ниво на контрола за Интеррег ИПА ППС помеѓу Република Бугарија и Република Македонија”

 

Краен рок за доставување на предлозите е 03.11.2016 година до 16:00 локално (македонско) време.

 

Тендерското досие е достапно ОВДЕ.