E Martë, 15 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje