E Mërkurë, 24 Tetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje