E Martë, 05 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje