E Dielë, 31 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje