E Shtunë, 30 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje