E Martë, 26 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje