E Mërkurë, 13 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje