E Mërkurë, 01 Korrik 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje