E Mërkurë, 11 Nëntor 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje