E Mërkurë, 09 Nëntor 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje