Balkan Med Photo

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, si Strukturë Operative për implementimin e Programit Transnacional për Bashkëpunim INTERREG V-B "Balkanik- Mesdhetar 2014-2020 " në bashkëpunim me  organin Drejtues të Programeve për bashkëpunim teritorial Europian nga Greqia, më 3 Shkurt (e mërkurë) 2016,  në hotel Bushi Resort & Spa në Shkup,   organizoi sesion informues për prezentimin e  Thirrjes së Parë për  Projekt Propozimet  të Programit për bashkëpunim Transnacional INTERREGV-B ″Ballkanik-Mesdhetar 2014 2020.

Materjalet prezentuese mund ti shkarkoni KËTU.