balkan med logoInformim

për organizimin e sesionit informues të

Thirrjes së 1-rë për Projekt Propozime

të Programës Transnacionale për Bashkëpunim INTERREG V-B

“Ballkanik-Mesdhetar 2014-2020”

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, si Strukturë Operative për implementimin e Programit Transnacional për Bashkëpunim INTERREG V-B "Balkan- Mesdhetar 2014-2020 " në bashkëpunim me  organin Drejtues të Programeve për bashkëpunim teritorial Europian nga Greqia, më 3 Shkurt (e mërkurë) 2016 me fillim në orën 10:00 deri në orën 14:30 në hotel Bushi Resort & Spa në Shkup do të organizoјë sesion informues për prezentimin e  Thirrjes së Parë për  Projekt Propozimet  të Programit për bashkëpunim Transnacional INTERREGV-B ″Ballkanik-Mesdhetar 2014 2020.

Për informata më të detajuara  mund të drejtoheni deri tek  Ministria e Veteqeverisjes Lokale, zyra e Sektorit për BE, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, kontakt personi: Hajrie Ahmed, tel: +389 2 3253  921  ose në veb faqen e internetit :  www.mls.gov.mk, https://sites.google.com/site/interregbalkanmed dhe

http://www.interreg.gr/en/programmes/2012-05-11-09-00-08/balkan-mediterranean.html

Sesioni informativ është i llojit të hapur dhe mund të participojnë të gjithë personat e interesuar.

Axhenda (PDF)