Thirrja e parë për propozime për zhvillimin ekonomik dhe social dhe promovimin e burimeve natyrore dhe kulturore nga IPA Programi per bashkëpunimin ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës 2010-2013 ka filluar.

 

Dokumente (EN)