Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Agjencia Shtetërore e Programimit Stategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC) në Republikën e Shqipërisë, shpallin pozicionin vakant për angazhimin e Ekspertit/ëve për përgatitjen e një Raporti të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për zbatimin e projekt idesë strategjike “Liqeni i Ohrit- Lidhja e dy vendeve drejt një destinacioni” në kuadër të Programit IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedonia e Veriut – Shqipëri.

 

Për më shumë informacion, konsultohuni me Termat e Referencës (ToR)

 

Afati i fundit për aplikime është data: 31 Мars 2022, në adresën elekronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.