Ministria e Vetëqeverisjes Lokale njofton:

 

NJOFTIM PËR APLIKIM

 

Për aplikimin e kandidatëve për pozicionet vakante të punës:

 

  • 1 (një) pozicion – Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin në kuadër e Programit IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar 2014-2020.

 

Në vijim mund të gjeni përshkrimin e vendit të punës për këtë pozicion:

 

  • Përshkrimin e vendit të punës për Nënpunës për Komunikimin dhe Vizibilitetin mund ta shkarkoni nga faqja zyrtare në internet të programit: mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al; http://ipacbc-mk-al.net;

 

Kantidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 

  • CV,
  • kopje të diplomës dhe
  • referancat përkatëse të punës.

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën elektronike (e-mail) në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Afati i aplikimit:

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit nëpërmjet e-mail deri më 31 Janar 2022.

 

Vetëm aplikimet brenda afatit kohor të këtij njoftimi, do të kontaktohen për intervistë.

 

Informacione shtesë mund të merret nëpërmjet e-mailit në: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

ToR