Printo

NJOFTIM PËR APLIKIM

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Republikën e Shqipërisë, në cilësinë e strukturave zbatuese të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Shqipërisë 2014-2020, në kuadër të këtij programi, shpallin Aplikimin për Kandidatë për Pozicionin Vakant të Intership/program i praktikës:


- 1 (një) praktikant / praktikant në programin IPA II për bashkëpunimin ndërkufitar
Maqedonia Veriore - Shqipëri, 1 (një) për zyrat e Sekretariatit të Përbashkët Teknik në
Strugë, Republika e Maqedonisë Veriore

- Termat e Referencës për këtë pozicion mund t’i shkarkoni nga faqet zyrtare në internet http://ipacbc-mk-al.net; www.mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al;


Kantidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë në formë elektronike:


- CV
- Kopje të diplomës
- Dokumente të tjera sipas kërkesës
 
Dokumentet duhet të dorëzohen me e-mail në adresën e mëposhtme:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Afati i aplikimit:
Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit nëpërmjet e-mail-it derimë 21.12.2020 – 12:00 ora.


Vetëm aplikimet të cilat do të dorëzohen brenda afatit kohor të këtij njoftimi, do të konsiderohen për intervistë.


Informacione shtesë mund të merret nëpërmjet e-mailit në: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.