Printo

Referenca e shpalljes: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut organizon katër (4) sesione informuese për këtë Thirrje për Propozime gjatë muajit Dhjetor 2020.

Ju lutem gjeni bashkëlidhur datat e sakta të sesioneve informuese të shpallura në EuropeAid, në faqet zyrtare në internet të Delegacionit të BE-së në Shkup dhe të programit http://ipacbc-mk-al.net/.

Për arsye të situatës me COVID-19, dhe masave mbrojtëse të ndërmarra nga Qeveria për shëndetin, Delegacioni i Bashkimit Evropian do të organizojë sesionet informuese nëpërmjet ZOOM.

Sesionet informuese do të mbahen në gjuhën Angleze.

Klikoni këtu për oraret e sesioneve informuese.