Printo

Njoftim për pozicion vakant, për angazhimin e një Eksperti/Ekspertësh IT për vlerësimin e vlerës ekonomike dhe efektivitetit të kostove të 4 platformave të përgatitura online në internet, të financuara nën Thirrjen e 1-rë për Projekt propozime në kuadër të Programit IPA II për Bashkëpunim Ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë 2014 - 2020.