Printo

SHPALLJE PUBLIKE - Zyrtar per Projekte në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Republika e Maqedonisë së Veriut - Republika e Kosovës 2014-2020  

IPA II PROGRAMI PËR BASHKËPUNIM NDËRKUFITAR REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT – REPUBLIKA E KOSOVËS 2014 - 2020

 

SHPALLJE PUBLIKE

 ToR