Printo

 Thirrja e  dytë për Propozime të Projektit - INTERREG IPA CBC  Greqi - Republika e Maqedonise se Veriut.

 

Ju lutem klikoni Këtu

http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/291_2nd-Call:-Important-announcement-