NJOFTIM PËR APLIKIM -  PROGRAMI BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR MAQEDONIA E VERIUT – SHQIPËRI  - kliko  KETU, TOR