Për angazhimin të një institucioni, ndërmarrjeje ose organizate të ngjashme që do të përmbush kriteret e kërkuara për vlerësimin e Strategjisë për zhvillim rajonal për periudhën 2009 deri 2019 dhe vlerësimin e Programeve për zhvillimin e tetë rajoneve planifikuese për nevojat e projektit”Zhvillimi i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal” – faza e I-rë e projektit.

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale përmes projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal” – faza e I-rë e projektit, publikon Thirrje publike për angazhimin e një institucioni, ndërmarrjeje apo organizate të ngjashme që do të plotësonte kriteret e kërkuara për vlerësimin e Strategjisë për zhvillim rajonal për periudhën 2009-2019 dhe vlerësimin e Programeve për zhvillimin e tetë rajoneve planore për projektin ” Zhvillimi i qëndrueshëm dhe inkluziv i balancuar rajonal” – faza e I-rë e projektit.

Dokumentacioni i plotë se si të aplikoni, si dhe përshkrimi i detyrave (ToR) në gjuhën maqedone mund të shkarkohen në linqet e dhëna:

Анекс 1 – Опис на задачи и насоки

Насоки за аплицирање

më vonë deri të enjten, 22.08.2019 deri në orën 13:00.

(Linku i ueb faqes së projektit: http://platforma.mls.gov.mk/?p=1831 )

Pyetje shtesë në lidhje me thirrjen mund të dërgohen me postë elektronike jo më vonë se të enjten, 15.08.2019 deri në ora 13:00 në adresat elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Përgjigjet për pyetjet do të dërgohen me email deri të hënën, 19.08.2019 deri në orën 12:00.

Thirrja zgjat deri të enjten, 22.8.2019, deri në orën 16:00, deri kur duhet të dorëzohen ofertat në pajtueshmëri me udhëzimet e dhëna në linkun. Nëse aplikacioni postohet, letrat duhet të mbërrijnë jo më vonë se 26.8.2019 deri në orën 13:00.

Përzgjedhja e ofertës më të përshtatshme është subjekt i miratimit nga Komisioni për vlerësim. Ministria e Vetëqeverisjes Lokale mban të drejtën të mos zgjedhë ofertues nëse Komisioni vendos që asnjëra nga ofertat nuk i plotëson kriteret e specifikuara në përshkrimin e detyrave.

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Republika e Maqedonisë së Veriut RR. Sh. Kirili dhe Metodij nr. 54