Të nderuar,

Digjitalizimi në nivel komunal po bëhet prioritet për qytetarët dhe autoritetet lokale, ndërsa mbështetja që në vazhdimësi e jep Bashkimi Evropian duke mbështetur projekte me rezultate konkrete është me rëndësi të madhe për qytetarët - ky ishte konkluzioni i Panel diskutimit për digjitalizimin komunal në kuadër të Konferencës “BE për komunat”.

Në panelndiskutimit morën pjesë: Stephen Hudolin, shef për bashkëpunim nga Delegacioni i BE-së, Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski, Zëvendësministri për Shoqëri Informatike dhe Administratë, Aleksandar Bajdevski, Kryetar i Komunës së Tetovës, Bilal Kasami dhe Alin-Adrian Nika, kryetari i këshillit të Qarkut Timish në Rumani, si përfaqësues i Komitetit Evropian të Rajoneve. Panel-diskutimin e moderoi eksperti i lartë për komunikim dhe dukshmëri në kuadër të Programit "BE për komunat", Bojan Kordalov.
 
The contents of this press release are the sole responsibility of B&S Europe as implementing partner of the Technical Assistance “EU for Municipalities” project and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Me respekt,
AT "BE për Komunat"