IPA Programi për bashkepunim ndërkufitar Kosovë – Maqedoni 2014 -2020 në koordinim me Strukturat Operative: Ministrinë e administrimit të pushtetit lokal dhe Ministrinë e vetqeverisjes lokale dhe me aprovim të Zyrës së UE-së në Kosovë publikojnë:

 

SHPALLJE PUBLIKE

PËR

ANGAZHIM TË EKSPERTI PËR TRAJNIME –

PËR CBC PROGRAMIN KOSOVË – MAQEDONI 2014-2020

 

Aplikimi për këtë Shpallje do të jet I hapur nga 23 Gusht 2017 deri më 6 Shtator 2017.

Për informacione të detajuara në lidhje me Shpalljen, klikoni në linkun ne vijim:

http://mapl.rks-gov.net/getattachment/86929aed-2907-4d67-aa12-8d1da0ec0b1d/TERMS-OF-REFERENCE--for-a-Training-Expert-for-the-.aspx