Thirrja e  parë (1) për Projekt Propozime të Programës Transnacionale për Bashkëpunim INTERREG V-B “Ballkanik-Mesdhetar 2014-2020

Në kuadër të  Programës Transnacionale për Bashkëpunim INTERREG V-B “Ballkanik-Mesdhetar 2014-2020”, Јu informojmë se afati i fundit për dorëzimin e  projekt propozimeve, që aktualisht është i hapur  shtyhet  për 26 prill 2016.  Për më shumë informacione klikoni KËTU.