Në organizim të komunës së Velesit, zëvendësministri i vetëqeverisjes lokale, Dejan Pavleski mori pjesë në debat ku qytetarët, përfaqësues të transportuesve privatë, përfaqësues të taksi kompanive, auto shkollave , si dhe përfaqësues nga institucione publike ndanë idetë e tyre mbi zgjidhjet e mundshme funksionale në trafikun e qytetit.

Në tribunë mori pjesë edhe ministri i brendshëm Oliver Spasovski dhe kryetari i komunës së Velesit, Ace Koçevski.

Zëvendësministri theksoi se komuna e Velesit në procesin e decentralizimit në fusha të ndryshme ka treguar kapacitet për të qenë gjithmonë ndër më të mirat në tejkalimin e sfidave të reja. Në këtë kontekst, hapja e temës së lëvizshmërisë urbane është një shembull se si të adresohen çështjet që ndikojnë më shumë tek qytetarët.

Veles ishte e vetmja komunë në procesin e decentralizimit që hyri pa borxhe, një nga të parat që ka arritur standardet ISO për punë të cilësisë, tani kërkojnë zgjidhje të zgjuar për funksionim më  të mirë si dhe për të ofruar shërbim më efikase dhe më ekonomike. Në një kohë të ndryshimeve  të shpejta, është vendimtare për të jetuar në qytete, si dhe prosperitet ekonomik. Për atë arsye perspektiva është në zgjidhje të zgjuara për qytetet e zgjuara ku të dhënat në komunë do të përdoren për të përmirësuar shërbimet. Duke analizuar të dhënat për të identifikuar trendet dhe nevojat e popullsisë, në mënyrë që qyteti të përshtatet me nevojat e qytetarëve të saj, dhe jo anasjelltas, të planifikohet në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe së bashku me qytetarët, tha zëvendësministri Pavleski.

Zëvendësministri Pavleski theksoi se planifikimi urban, duke përfshirë edhe zgjidhjet e trafikut, është një nga aspektet më të rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social të komunës dhe për këtë arsye këto çështje duhet gjithmonë të konsultohet me qytetarët dhe subjektet e tjera që janë më të prekura dhe propozimet e të cilëve mund të çojnë në zgjidhjet më të përshtatshme.