Zëvendësministri Dejan Pavleski sot vizitoi komunën e Berovës ku u lëshua në përdorim stacioni i ri filtrues për furnizim me ujë të pastër për pije për lagjen turistike të liqenit të Berovës.

Stacioni filtrues me vlerë prej 200 mijë euro është ndërtuar me mjete financiare nga Programi IPA për bashkëpunim ndërkufitar i Bashkimit Evropian midis Maqedonisë dhe Bullgarisë. Në sajë të këtyre shembujve, tha Pavleski, IPA Programi për bashkëpunim ndërkufitar me Bullgarinë është më i suksesshëm në aspektin e realizimit të pothuajse 100 për qind të fondeve që janë vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian. Unë pres projekte edhe më të suksesshëm dhe më të mirë në periudhën e dytë të programore të IPA-s, deri në vitin 2020 në të cilin kemi në dispozicion rreth 100 milion euro për Programet për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë me të gjitha vendet fqinje dhe për Programin Ballkan-Mesdhe, ose 19.5 milionë euro për projekte për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë.

- Këto janë marrëdhënie dhe përvoja të çmuara të krijuara dhe të ndara mes qytetarëve, midis komunave, midis vendeve, të cilat duhet të kultivohen dhe zgjasin. Përcaktim strategjik i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë është anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përmes bashkëpunimit, ne e konfirmojmë përcaktimin tonë për anëtarësim. Kjo është arsyeja pse të gjitha partitë politike në vend kanë përgjegjësi për të hapë rrugën, për të marrë përgjegjësi dhe qytetarëve për të siguruar një të ardhme evropiane, Pavleski.

Në takimin me kryetarin Zvonko Pekevski u diskutuan problemet lidhur me borxhin e komunës dhe për projektet prioritare.

Zëvendësministri Pavleski theksoi se Qeveria me rebalancin e buxhetit siguroi 50 milion euro për zgjidhjen e problemit me borxhet e komunave, ndërsa prioritet është ndërtimi i projekteve të reja të infrastrukturës që janë të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e jetës në të gjitha vendbanimet. Gjithashtu Pavleski theksoi mbështetjen gjithnjë më të madhe për Programin për zhvillim të barabartë rajonal përmes së cilit gjatë këtij viti, në rajonin e Lindorë ka filluar implementimi i 12 projekteve të ri me vlerë prej 35 milionë denarë.