Trendi i realizimit maksimal i fondeve të Bashkimit Evropian për projekte të përbashkëta për bashkëpunim ndërkufitar do të vazhdojë. Ky është  vlerësimi i të dy ministrave kompetent në promovimin e projektit "Ndërtesa të gjelbra  për të ardhme të përbashkët të gjelbër ", në Blagoevgrad, Republika e Bullgarisë.