Ministri I Pushtetit Lokal Suhejl Fazliu dhe përfaqësuesja e përhershëm e UNDP-së, Louisa Vinton, nesër, 12 qershor, në ora 12:00, në City Hall në Shkup, do të hapë forumin për përcaktimin e kritereve për financimin e projekteve në komunat brenda projekti "Përmirësimi i menaxhimit komunal".

Projekti, me vlerë 2.4 milionë euro, financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të zbatohet në komunat dhe në rajonet planifikuese.

Në kuadër të projektit, projektet do të financohen në tetë rajone të planifikimit dhe në 30 komuna, që arrijnë në mbi 1 milion euro.

Ftohen mediat qe te ndjekin ngjarjen.