Ministria për vetëqeverisje lokale dhe Korpusi i Paqes në Maqedoni ka nderin të mbajë Forumin e parë të kryetarëve të komunave në Shkup, më 14 mars 2018. Ky eveniment do të mbahet në City Hall,  në orën 12:00 deri.

Në këtë eveniment do të marrim pjesë kryetarët e komunave (dhe përfaqësues të tjerë) nga 80 komuna, ambasadori amerikan Xhes Bejli, ministri i Vetëqeversisjes Lokale Suhejl Fazliu, drejtori i Korpusit të Paqes në Maqedoni Mark Hanafin, të punësuar dhe vullnetar të Korpusit të Paqes, si edhe të ftuar të tjerë. Gjatë këtij evenimenti, Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale do t’i ndahet çmimi i posaçëm në shenjë faliminderimi për bashkëpunimin e sukseshëm me Korpusin e Paqes.

Ftoheni të merrni pjesë në këtë ngjarje.