Ministri i vetëqeverisjes lokale, Suhejl Fazliu dhe ambasadorja e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë, znj.Sibil Suter Tejada të hënën me, 26.02.2018, në orën 13:00 në Hotelin  Stone Bridge në Shkup do të prezantojnë projektin e ri "Zhvillimi rajonal i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës" i mbështetur financiarisht nga Qeveria Zvicerane. Ne ngjarjen do te marrin pjesë kryetarë të komunave, kryetarë të këshillave të tetë rajoneve planore, krerët e Qendrave për zhvillim rajonal.

Ftohen përfaqësuesit  e mediumeve të ndjekin ngjarjen.