Kryetari i Komunës së Strumicës,z.Kosta Jançevski u zgjodh kryetar i Këshillit të Rajonit të Planifikimit Juglindor në seancën e parë konstitutive të mbajtur në Strumicë.

Këshilli për zhvillimin e rajonin Juglindor në takimin e parë (konstituive) e përcaktoj përbërjen e re,që do të thotë u verifikuan mandatet e anëtarëve të  parë të Këshillit për zhvillim të rajonin Jug-Lindore.në mandatin e ardhshëm katërvjeçar.

Në seancën konstitutive,Sekretari shtetëror në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale z.Kiril Partalov, i cili i informoi kryetarët rreth aktiviteteve të ndërmarra nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale,në drejtim të rritjes së fondeve për komunat dhe rajonin në periudhën e ardhshme përmes projekteve të financuar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale dhe Byroja për Zhvillim Rajonal, por direkt edhe deri te komunat me anë të rritjes të donacioneve që i marrin.

Kreu i Qendrës për zhvillimin e rajonit Juglindore znj. Gjurkova informoi kryetarët në lidhje me procedurën e aplikimit për projekte rajonale si dhe për  aktivitetet të Qendrës për zhvillim të rajonit Juglindore në të ardhmen.