Ministri i Pushtetit Lokal, Z. Suheil Fazliu, mbajti një takim pune me Agjencionin për Emigracion, Z. Nikola Shalvarinov,

Takimi u mbajt në Kabinetin e Ministrit në anën e të cilit u organizua një mirëpritje e ngrohtë dhe u zhvillua një bisedë konstruktive. Agjencia mori mbështetje të madhe nga Ministri Fazliu në drejtim të relaizimit të kompetencës së tij për përmirësimin e marrëdhënieve me emigrantët nga Maqedonia në sferat në të cilat Ministria mund të jep ndihmën e saj .Në Takim  u panë mundësitë për bashkëpunim të ardhshëm, ku u ra dakord që të intensifikohet bashkëpunimi në mes Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe Agjencionit për Emigracion dhe e njëjta të funksionalizohet me projekte konkrete në vitin 2018.