Printo
 

Agjenda e plotë e manifestimit të ditës së pavarësisë, 8-të shtatori.

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1655121254558501/