Ministri i vetëqeverisjes lokale Suhejl Fazliu emëroi Kiril Partalov si sekretar shtetëror në Ministrinë e vetëqeverisjes lokale.

Kiril Partalov ka punuar për 16 vjet në Komunën e Strumicës, dhe atë një mandat si sekretar i këshillit të Komunës së Strumicës dhe tre mandate si sekretar i Komunës së Strumicës.