Në sesionin e dytë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën u zgjodh Qeveria e re e Republikës së Maqedonisë,si ministri i ri i Vetëqeverisjes Lokale u zgjodh Suhejl Fazliu,nga partia Rilindja Demokratike Kombëtare nga Aleanca e Shqiptarëve, IT inxhinierë.

 

SUHEJL FAZLIU

Ministër i Vetëqeverisjes Lokale  31.05.2017

 

Data e lindjes: 30.09.1986

Vendlindja: Shkup

 

Edukimi:

2001-2005 Shkolla e mesme medicinale "Pançe Karagjazov", Shkup.

2006-2010 Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë.

 

Përvoja e punës:

2013-2016 Konsulent i pavarur, E-Qeveri ,shërbime për pushtetin vendor për shumë vende.

2013-2016 Konsulent i pavarur, E- Qeveri  shërbime për ndërmarrjet publike në më shumë vende.

2012-2015 Konsulent i pavarur, shërbime  E- Tregtia për pazar online.

2010-2015 Konsulent i pavarur, Konsulent për  teknologji  informative dhe ueb aplikacione për kompani të ndryshme.

 

Njohja e gjuhëve:

Shqipe

Maqedonase

Anglisht