Programi per bashkëpunim ndërkufitar Maqedoni - Bullgari

 

Ministria e vetëqeverisjes lokale deklaron se nuk e pranon emërtimin e përdorur në dokumente të ndryshme të programeve dhe se emri kushtetues i vendit është Republika e Maqedonisë.