25 Shtator - 01 Tetor, 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje