E Mërkurë, 07 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje