E Mërkurë, 28 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje