E Mërkurë, 21 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje