E Martë, 20 Shtator 2022
Nuk u gjet ndonjë ngjarje